Keuzedeel Drones - techniek

Online theoriemodules

 

Onderstaande modules zijn onderdeel van dit keuzedeel.

Veel plezier!


Drones - techniek

Je gaat ontwerpen, bouwen en testen, maar ook taken verdelen en projectvoortgang bewaken. Je leest over de Europese dronewetgeving en de basis van ICAO kaartlezen / navigeren. Het komt allemaal aan de orde. Een belangrijk onderdeel naast de technische uitdaging in het dronekeuzedeel, is samenwerken. Binnen een team leer je samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Veel plezier!

A1/A3 theorie (MBO)

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A1/A3 theorie.

A2 theorie (MBO)

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A2 theorie.

Kaartlezen met AERET (MBO)

In deze module kun je kaartleesoefeningen maken, waarbij je aan de hand van coördinaten een locatie op de luchtvaartkaart moet opzoeken. De locatie vind je door het invullen van de coördinaten in een aparte applicatie.

DroneBeeld (MBO)

In deze cursus leer ik je ondermeer de basisbeginselen van fotografie, hoe deze toe te vertalen naar de settings van de drone en hoe de opnames te verwerken tot verkoopbare producten.

Veel plezier!
Hans Bracke

A1/A3 theory (MBO)

This module contains the Open Category A1/A3 theory only. No exam.

A2 theory (MBO)

This module contains the Open Category A2 theory only. No exam.

Map reading with AERET (MBO)

In this module you can make map reading exercises, in which you have to look up a location on the aviation map on the basis of coordinates. You can find the location by entering the coordinates in a separate application.