Categorie Open

Online theorie modules voor België

 

Onderstand de twee modules die direct beschikbaar zijn na aanschaf: A1/A3 theorie en examen en de A2 theorie.
Het A1/A3 examen komt beschikbaar nádat je de theorie hebt doorlopen. Het is verstandig ook alle oefenvragen te maken. Je hebt drie pogingen om te slagen voor het theorie-examen. Ook de A2 theorie mogen wij online toetsen in de vorm van een online examen. Dit gaat wel gepaard met online toezicht of proctoring. Op onze website leest / ziet u er meer over.

Veel plezier!

A1/A3 theorie met examen - België

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A1/A3 theorie inclusief het A1/A3 examen (Nederlands).

A2 theorie - België

Deze cursusmodule bevat de Categorie Open - A2 theorie.